Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Danışmanlığı

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Danışmanlığı | ED Danışmanlık

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nedir?

Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi, yurt dışından hasta kabul edecek özel ve kamu sağlık kuruluşlarının alması gereken bir belgedir. 

T.C. vatandaşı olmayan kişilere sağlık hizmetleri sunacak muayenehane, klinik ve hastanelerin bu belgeyi almış olmaları gerekiyor. 

Peki yetki belgesi nasıl alınır? Son zamanların en çok merak edilen konularından olan bu konuyu sizler için derledik.  Öncelikle sağlık turizminin nasıl yapılacağına dair ayrıntıları inceleyelim.

Uluslararası Sağlık Turizmi Nasıl Yapılır?

Sağlık turizmi yapma süreci uzun bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için ayrıntılı bir prosedür izlenir. Yani belirli aşamaları vardır ve bu aşamalarda talep edilen belgeler eksiksiz iletilmelidir. Uluslararası Sağlık Turizmi yapacak özel muayenehane, klinik veya özel hastanesi öncelikle Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almalıdır. Belge olmadan hasta kabul eden hekim ve kuruluşlara karşı Sağlık Bakanlığı sıkı bir denetim yürütürken, Türkiye’de bu belgenin önemi, gerekliliği henüz tam olarak anlaşılmamıştır. 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır ?

Yurt dışından gelen hastaların Türkiye’de tedavilerini yapmak için ilk ön koşul Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesini almaktır. Bu aşamadan sonra özel muayenehane, klinik veya hastaneler, isterlerse kendi çabaları ile isterlerse de bir Sağlık Turizmi Acentası aracılığı ile yurt dışından hasta getirip, tedavi edebilirler. Yetki Belgesi sürecinin tamamı Sağlık Bakanlığı’na bağlı taşra teşkilatları tarafından yürütülmektedir. Yönetmelikte belirlenen koşulların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesini hak eden hekim veya kuruluşa vermektedir. 

Bu sürecin ardından sağlık turizmi alanındaki teşvikler için Ekonomi Bakanlığı’na başvurulmalıdır. 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesini Kimler Almalı ?

 Ülkemize yurt dışından pek çok hasta geldiği için birçok doktor branşı bu belgeyi almalıdır. Örneğin; obezite hastası bir kişiyi ele alalım. Obezite cerrahisi bu hastayı tedavi edebilmek için sağlık turizmi belgesine ihtiyaç duyar. Sonrasında obezite hastası ameliyat olduğunda plastik cerrahiye görünmek isteyebilir. Bununla birlikte bu hastalıktan kaynaklı metabolik hastalıklar ortaya çıkabilir. Tüm bunlardan dolayı plastik cerrahi ve endokrin gibi branşlarında görev yapan hekim veya kliniklerin de Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesini alması gerekir. 

Son yıllarda ülkemizde sağlık turizmi büyük bir ivme kazandı. Özellikle metropol şehirler; İstanbul, Antalya ve İzmir olarak sıralayabiliriz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, TÜRSAB ve Ticaret Bakanlığı gibi önemli bakanlıklar da bu konuyla yakından ilgilenir. 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesini Kimler Almalı | ED Danışmanlık

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi iki farklı kuruluştan alınabilir:

Özel Sağlık Kuruluşlarından Sağlık Belgesi Alma

Özel sağlık kuruluşlarından sağlık belgesi alınabilir. Bunun için belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekir. Şartlar şu şekildedir:

 •     Sağlık turizmi birimi oluşturmak ve Sağlık Bakanlığına bu birimi bildirmek. Bununla birlikte bu birimlere yabancı dil şartını koymak.
 •     Hasta modülü sistemi oluşturmak. Bu modül üzerinden kişilerin sağlık hizmeti takibinin kolaylıkla yapılmasını sağlamak.
 •     Sağlık turizmi ile alakalı bir web sayfası oluşturmak. Bu sitede sağlık turizmi ve doktorlarla ilgili bilgilere yer vermek. 
 •     Talep edilen belgeleri hazırlayıp Sağlık Bakanlığına başvurmak.

 

Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşlarından Yetki Belgesi Alma

Sağlık turizmi aracı kuruluşlarından yetki belgesi almak için gerekli hususlar aşağıdaki gibidir:

 •     Acenteler A, B ve C olmak üzere üç farklı gruba ayrılır. Yetki belgesi için bu gruplardan A grubunda yer almak gerekir.
 •     Acentenin ülkemizdeki sağlık kuruluşlarının en az üç tanesi ile protokol imzalaması aranır. Protokol imzalanacak sağlık kuruluşunun da yetki belgesine sahip olması gerekir.
 •     Acentede çalışan kişilerin yabancı dil bilmesi gerekir. Bununla birlikte bu dili bildiğini kanıtlamalıdır.
 •     Bir web sayfası oluşturmak. 
 •     Hastanın ulaşım, konaklama ve diğer süreçlerini planlayarak bu süreçleri yönetmek.
 •     Sağlık kuruluşuna hastayla ilgili bilgileri vermek.
 •     Hastaya sağlık sigortası yaptırmak.
 •     KVVK çalışmalarını eksiksiz yapmak ve paylaşmak.

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Başvuru Formu

Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almak için başvuru yapmak gerekir. Formun mutlaka eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır. Talep edilen belge; sağlık tesisi yetki belgesi ve kuruluş yetki belgesi olarak ikiye ayrılır. Formda talep edilen bu kısım işaretlenerek talep edilen diğer belgeler tamamlanmalıdır. Başvuru sürecinin Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirileceği bilinmelidir.

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Yönetmeliği

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Yönetmeliği süreç için oldukça önemlidir. Çünkü sağlık belgesi bu yönetmelikte yer alan hususlara göre değerlendirilir. Ayrıca kişiler başvuru yaparken buradaki koşullara göre hareket ederler. Genel olarak yönetmelik 5 bölümden oluşur. Bunlar şöyledir:

 1. Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 2. Bölüm: Uluslararası Sağlık Turizmi
 3. Bölüm: Turistin Sağlığı
 4. Bölüm: Fiyatlandırma ve Fatura İşlemleri ile Bilgilendirme ve Tanıtım
 5. Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık turizmi yetki belgesi kimlere verilir?

Yetki belgesi kendi ülkesi dışında başka ülkeye sağlık hizmeti almak için giden kişilere verilir. Seyahat eden bu kişilere; medikal turist denir. Ayrıca tatillerinde plansız bir şekilde veya aniden sağlık hizmeti alan kişiler de vardır. Bu kişiler; turistin sağlığı kapsamında hizmet alan hasta olarak bilinir.

Uluslararası sağlık turizmi nedir?

Uluslararası sağlık turizmi kişilerin ülkeleri dışında başka bir ülkeye gidip sağlık hizmeti almasıdır. Bu hizmetler genellikle rehabilitasyon ve tedavi edici şeklindedir. Sağlığı geliştiren ve iyileştiren tedaviler kişiler üzerinde aktif ve koruyucu bir rol oynar. 

Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi nasıl alınır?

Sağlık turizmi yetki belgesi, muayenehane veya kliniğin teknik ve dil becerisi yönlerinden sağlık turizmine hazır olmasını gerektirmektedir. Sağlık Bakanlığı, Muayenehane Ruhsatı, Doktorun Tıp Fakültesi Diploması gibi resmi evrakların yanı sıra, e-nabız aktivasyonu, iki yabancı dil özellikli web sitesi gibi teknik alt yapının da tamamlanmasını talep etmektedir. Sağlık Bakanlığı’na Sağlık Turizmi Yetki Belgesi başvurusu için 20’nin üzerinde evraka ihtiyaç vardır. Bu evrakların en önemlilerinden biri ise, dil belgeleridir.  B2 seviyesine sahip bir belge almak veya  YDS’ye ait 65 puana denk uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) bu belgelerden biridir. 

Sağlık turizm sertifikası nedir?

Sağlık turizm sertifikası uluslararası bir belge niteliğindedir. 

Sağlık turizm yetki belgesi ne kadar?

Sağlık turizmi yetki belgesi fiyatı 1.489,00 TL olarak belirlenmiştir. Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra, bakanlığa 1,489.00 TL tutarında bir harç ödemesi yapılmaktadır. 

Sağlık turizmi yetki belgesi alınmazsa ne olur?

Sağlık Bakanlığı belgenin alınmaması hâlinde bazı yaptırımlar uygular. Öncelikle uyarı verebilir veya belge alınması için süre tanıyabilir. Ancak bu sürede başvuru için aksiyon alınmazsa ticari faaliyetler durdurulabilir. Tabip odaları da bu süreçte bilgilendirilir. Yani turizm belgesinin alınması gerekir çünkü faaliyetlerin yürütülmesi için bu belgeye ihtiyaç vardır.

Sağlık turizminde dil bilmek gerekir mi?

Evet, doktor mutlaka dil bilmelidir. Çünkü hastalar yurt dışından geldikleri için onlarla güven çerçevesinde direkt iletişim kurmalıdır. Bu noktada evrensel bir dil olan İngilizce bilmek şarttır.  Muayenehanede görevli bir çalışanın da Yabancı Dil Belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, hazırlık dosyasının en önemli belgelerinden biri, Yabancı Dil Belgesidir. İkinci kişinin muayenehanede tam gün sigortalı bir çalışan olması gerekirken, bir sağlık personeli olma şartı aranmamaktadır. 

Sağlık turizmi yetki belgesi olmadan sağlık turizmi yapabilir miyim?

Hayır, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için yetki belgesinin alınması gerekir. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşları veya yabancı kişiler sadece bu belgeyle hizmet alabilirler. Belgenin alınmaması hâlinde bağlı olduğunuz İl Sağlık Müdürlükleri Sağlık Turizmi Şube Müdürlükleri, özel muayenehanenin faaliyetlerinin durdurulması ve ticari faaliyetlerinin de askıya alınması yönünde il Valiliğine yazı yazabilir. Bu yüzden sağlık turizmi kapsamında yabancı hasta muayene etmeyi, ameliyatını gerçekleştirmeyi planlayan muayenehaneler ve kliniklerin Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaları gerekmektedir.